Projektowanie ogrodów Kraków, Katowice

Projektowanie ogrodów można podzielić na kilka etapów. Pierwszym etapem naszej pracy jest zapoznanie się z terenem, na którym ma powstać Państwa ogród, w tym celu przeprowadzamy następujące czynności:

projektowanie ogrodów - przykładowy projekt

 • Pomiar terenu działki

  W trakcie wizyty na terenie przyszłego ogrodu dokonuje się wszystkich niezbędnych pomiarów działki, które w dalszym etapie projektowania ogrodu będą pomocne przy ustalaniu wielkości poszczególnych elementów takich jak wielkości trawnika, oczka wodne czy rabat roślinnych.
  Pomiary działki służą nam też do kosztorysu wykonania ogrodu.

 • Dokumentacja fotograficzna

  Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji technicznej, daje nam możliwość zrobienia dla Państwa symulacji komputerowej, i pokazania jak planowany przez nas ogród będzie wyglądał po kilku latach.

  Dzięki wizualizacjom komputerowym klient ma możliwość obejrzenia jakie rośliny i jaka kolorystyka będzie panować w jego przyszłym ogrodzie, jak również zobaczyć planowane elementy architektury, takie jak oczka wodne kaskady, strumyki itp.

 • Zbadanie cech gleby

  Określenie stanu PH gleby na terenie przyszłego ogrodu, pomoże nam w dalszych działaniach przygotowawczych gleby, a także na etapie projektowania roślin.

  W odpowiednich miejscach można zaplanować zmianę odczyny kwasowości ziemi, lub też odpowiedniego doboru roślin, które najlepiej będą się czuły i rosły w danym środowisku.

 • Nasłonecznienia terenu

  Ważnym elementem przy projektowaniu ogrodu, i roślin w nim rosnących będzie określenie miejsc w ogrodzie które są najbardziej nasłonecznione, jak przebiega nasłonecznienie, czy rosną duże drzewa które mogą cieniować na roślinę.

  Wszystkie te informacje potrzebne są by odpowiednio dobrać rośliny, do miejsc w ogrodzie gdzie nasłonecznienie lub brak światła ( miejsca zacienione) nie będą kolidować z ich wymaganiami, a przyczynią się do jak najlepszego ich rozwoju i wyglądu.

 • Specyfikacja techniczna działki

  Podczas pobytu na Państwa działce, zależy nam również na zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną działki, mianowicie z lokalizacją budynku i przebiegiem przyłączy takich jak: (woda, prąd , kanalizacja, zdrenowanie, studnie itp.)

  Na pewno pomogą nam w tym dokumentacje techniczne i plany działki lub mapki z dziennika budowy.

  Posiłkujemy się też, mapami satelitarnymi dla określenie położenia, wielkości i proporcji działki planowanego ogrodu.

Projektowanie ogrodów – zaczynamy!

Po zebraniu jak największej ilości informacji i pomiarów, możemy przystąpić do projektowania ustalonego ogrodu.
Ważna rzeczą jest dla nas ustalenie Państwa oczekiwań dotyczących wyglądu i przeznaczenia ogrodu oraz określenie charakteru otaczającego go krajobrazu.
Tworząc projekt ogrodu kładziemy również nacisk na to by materiały i rośliny użyte do budowy architektury ogrodowej jak najbardziej komponowały się z budynkiem a także otoczeniem, co z kolei ma niebagatelne znaczenie w budowie przestrzeni publicznej.
Wszystkie zebrane przez nas informacje pomogą nam w stworzeniu projektu zagospodarowania, który będzie pomocny w uzyskaniu państwa akceptacji i wprowadzeniu ewentualnych poprawek w proponowanych rozwiązaniach.
Na tym etapie planujemy koszty związane z realizacją projektowanych założeń ogrodowych oraz ustalamy kolejność prac w trakcie realizacji.
Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, dzięki temu nasze projekty są nietypowe i jedyne w swoim rodzaju.
Dbamy o to, aby nasze rozwiązania były połączeniem estetyki z funkcjonalnością.